Katalog Lifetech CZ 2022

Co znamená účinnost dezinfekce a log redukce?

2 min

Jiří Dřímal Doc. RNDr. CSc.

Co znamená, když se o zařízení říká, že má určitou účinnost dezinfekce při jednom průchodu jednotkou? Předpokládejme, že do dezinfekční jednotky pustíme určité množství vzduchu, ve kterém je například 1 000 000 živých virů. Ve stejném objemu vzduchu, který projde dezinfekční jednotkou, bude 10 000 živých virů. To znamená, že počet živých virů se snížil 100krát (100 = 102). Vyjádříme-li snížení pomocí desetinného logaritmu, dostaneme log102 = 2. Počet živých virů se snížil stokrát, což je vyjádřeno jako snížení o 2 log. Jestliže do jednotky vstoupilo 1 000 000 virů a přežilo 10 000 virů, znamená to, že průchodem dezinfekční jednotkou bylo eliminováno 1 000 000 – 10 000 = 990 000 virů. To odpovídá účinnosti dezinfekce (990 000 / 1 000 000) x100 % = 99 %. Pokud bychom eliminovali všechny viry, byla by účinnost dezinfekce 100 %.

Účinnost dezinfekce při jednom průchodu dezinfekčním zařízením pro daný průtok vzduchu

Jak vypočítáte log redukci?

1-log redukce znamená, že počet zárodků je 10krát menší (10¹).

2-log redukce znamená, že počet zárodků je 100krát menší(10²).

3-log redukce znamená, že počet zárodků je 1 000krát menší (10³). 4-log redukce znamená, že počet zárodků je 10 000 krát menší (10⁴).