Katalog

What is part of the UV supply?

Při objednání nízkotlakého nebo středotlakého UV pro úpravu vody můžete očekávat, že obdrží 2 díly v krabici. Na obrázku níže můžete vidět: rozváděč (vlevo) a samotný UV reaktor (vpravo).

Středotlaký systém UV – CHARM LifeUVM

Share the article