Katalog Lifetech CZ 2022

AOP

Technologie LifeOX® využívá dvou osvědčených technologií na úpravu vody – ozon a nízkotlaké nebo středotlaké UV systémy. Vytváří tak v upravované vodě OH-radikály, které mají mnohem vyšší oxidační potenciál než samotný ozon nebo peroxid vodíku. OH-radikály reagují nejméně milionkrát rychleji než ozon. Díky této extrémně rychlé dezinfekci a oxidaci, zaberou dezinfekční stupně neskutečně méně prostoru v porovnáním se standardní ozónovou technologií.

advantages and disadvantages of AOP Technology

Nejlepší dostupná technologie pro úpravu vody

Nejvyšší oxidační výkon (oxidační potenciál) ze všech technologií

Odstraňování velmi odolných látek

Výrazně menší nároky na prostor než technologie ozonu

Vysoká reakční rychlost, tedy reakční nádrže výrazně menší

Snadná instalace

Vyšší pořizovací cena

Městské odpadní vody jsou stále více znečištěné organickými látkami, jako jsou biocidy, produkty osobní hygieny (PCP), aditiva do paliv, endokrinní disruptory (EDC), farmaceutické výrobky, hormony a další znečišťující látky, které nemohou být odstraněny standardně používanými technologiemi. Bylo prokázáno, že pokročilé oxidační technologie (AOP) jsou nejúčinnější technologií pro odstranění těchto toxických a perzistentních sloučenin, jakými jsou například: karbamazepin, ibuprofen, hormony, geosmin, mib (2-methylisoborneol), 1,4-dioxan, mtbe (metyl terciální butyl éter), ndma (N-methyl-D-asparagová kyselina), atrazin, diuron, diklofenak, …

Technologie LifeOX® M je také nejlepší dostupnou technologií (BAT – Best Available Technology) pro odstranění vázaného chlóru z bazénové vody. Toho vázaného chlóru, který je zodpovědný za zarudnutí očí, vysušení a podráždění kůže, astma plavců, korozi bazénových hal a také typický bazénový zápach. Vázaný chlór je také v mnoha zemích na veřejných bazénech přísně kontrolován a podléhá regulaci na jeho maximální obsah ve vodě.

Vysoký oxidační potenciál ozonu lze výrazně zvýšit jeho kombinací s UV zářením nebo dávkováním peroxidu vodíku. Tento způsob je známý jako pokročilá oxidace (Advanced Oxidation) nebo UV oxidace. LIFETECH využívá oba procesy a vyvinul vlastní technologii LifeOX® založenou na optimalizovaném synergickém působení ozonu a UV záření.

Pokročilý proces oxidace (AOP) je nyní nejlepší technologií pro úpravu vody. AOP je založen na vytváření OH-radikálů ve vodě. Tyto OH-radikály mají značně vyšší oxidační potenciál ve srovnání s jinými oxidanty pro úpravu vody. Znamená to, že OH-radikály (tedy AOP technologie) jsou schopny oxidovat částice ve vodě mnohem rychleji a efektivněji. Porovnání naleznete v níže uvedeném grafu.

OH-radikály mají vyšší oxidační potenciál než peroxid vodíku nebo ozon. Čím vyšší je oxidační potenciál, tím účinnější je dezinfekce a čištění vody.

Pokročilé oxidační technologie AOP se ukázaly být nejúčinnějším řešením pro odstranění toxických a perzistentních sloučenin, jako jsou karbamazepin, ibuprofen, hormony, geosmin, mib (2-methylisoborneol), 1,4-dioxan, mtbe (metyl terciální butyl éter), ndma (N-methyl-D-asparagová kyselina), atrazin, diuron, diklofenak, …

Jak je vidět na obrázku níže, když je rozpuštěný ozon (1) ozařován UV zářením v UV reaktoru (2), potom dochází k tvorbě OH-radikálů. Životnost OH-radikálů je extrémně krátká, celý proces čištění vody probíhá uvnitř UV reaktoru v řádu milisekund. Upravená voda vystupující z reaktoru (3) pak neobsahuje OH-radikály. Tradiční používání samotné ozonové nebo UV technologie nezaručuje úplné odstranění mikropolutantů z upravované vody. Proces pokročilé oxidace AOP je ideální pro jejich odstranění.

Porovnání účinnosti jednotlivých technologií při odstraňování látek a polutantů z vody

LifeOX® uvnitř

Zvýšili jsme již vysoký oxidační potenciál ozonu a UV záření mimo jejich hranice. Tím, že pracují společně a v synergii, Vám můžeme již nyní nabídnout výjimečnou kvalitu vody, běžně dostupnou teprve v budoucnosti. LifeOX® je unikátní AOP technologie vyvinutá firmou LIFETECH.

POKROČILÁ OXIDAČNÍ TECHNOLOGIE LIFEOX® JE NEJÚČINNĚJŠÍ TECHNOLOGIÍ DEZINFEKCE A SNIŽOVÁNÍ VÁZANÉHO CHLORU V BAZÉNOVÉ VODĚ

 

Nezávislé měření a testování proběhlo ve veřejném bazénu v Bismu – Norsko.

 

Reference

Aquapark Kohoutovice Brno

Aquapark Kohoutovice Brno

Brno, Czech Republic

Návratnost investice za 8 měsíců!

Aquapark Kohoutovice Brno

Brno, Czech Republic
Bazény a vířivky

Návratnost investice za 8 měsíců!

Plavecký bazén v Bismu

Plavecký bazén v Bismu

Skjåk, Norway
Typ bazénu: 25m plavecký bazén
Průtok: 360 m3
Zařízení: LifeOX® technologie
Maximální výkon: 3 kW

Plavecký bazén v Bismu

Skjåk, Norway
Bazény a vířivky
Typ bazénu: 25m plavecký bazén
Průtok: 360 m3
Zařízení: LifeOX® technologie
Maximální výkon: 3 kW
Aquakomplex – olympijské centrum Lužniki (Moskva, Rusko)

Aquakomplex – olympijské centrum Lužniki (Moskva, Rusko)

Москва, Российская Федерация

Typ bazénu: Jeden z největších sportovních komplexů v Rusku a na světě

Zařízení: 16 ks vysokotlakých UV systémů LifeUVM a 11 ks generátorů ozonu OZAST® – technologie LifeOX® M

 

 

 

 

Aquakomplex – olympijské centrum Lužniki (Moskva, Rusko)

Москва, Российская Федерация
Bazény a vířivky

Typ bazénu: Jeden z největších sportovních komplexů v Rusku a na světě

Zařízení: 16 ks vysokotlakých UV systémů LifeUVM a 11 ks generátorů ozonu OZAST® – technologie LifeOX® M