Katalog

Ozon je jedním z nejsilnějších oxidačních činidel a je používán pro úpravu pitných a odpadních vod po mnoho let. Kromě toho je ozon jedním z nejvyspělejších způsobů úpravy bazénové vody. Hlavní výhodou ozonu je to, že škodlivé látky, mikroorganismy, zápach nebo barva jsou odstraněny oxidací, bez tvorby škodlivých chlorovaných vedlejších produktů. Ozon je používán pro dezinfekci a zlepšení organoleptických vlastností vody, rovněž tak se využívá jeho flokulačních schopností. Ozon omezuje tvorbu prekurzorů haloformu, slouží k odstranění železa a manganu
z vody, inaktivuje mikroorganismy, jako například řasy. Ozon se používá také v technologiích bělení vodou, jako je například bělení papíru, rovněž tak se používá i v jiných chemických oxidačních procesech.

Výhody a nevýhody ozonové technologie

Ekologicky čisté oxidační činidlo

Oxidace železa, manganu atd.

Zlepšení zápachu vody a chuťových vlastností

Dezinfekce zakalené vody, kde nejde použít UV

Potravinářský průmysl - dezinfekce potravin a povrchů

Není potřeba téměř žádné periodické služby

Vyšší spotřeba energie

Náročnější instalace

Vyšší cena

Dezinfekce – Snížení obsahu organických polutanů vč. chloraminů a trihalomethanů – Odstranění kontaminantů – Odbarvení – Dezodorace

Ozon je dokonce účinný i proti organizmům, řasám, bakteriím a virům odolným chlóru

Křišťálově čistá přírodní voda bez toxických látek

Ozon je stokrát účinnější než chemická úprava vody

Chloraminy jsou karcinogenní 

Úprava vody chlorací + bazénová voda = chlór + amoniak (močovina, pot) 

= Chloraminy

Chloraminy + Ozon

= Krystalová čistá přírodní voda bez toxických látek

Ozon zabraňuje vzniku chloraminů

Ozon rozkládá chloraminy

Ozone dělá Vaši vodu křišťálově čistou, bez zápachu a opět zdravotně nezávadnou

Ozon

Ozon je vysoce aktivní forma kyslíku ve formě plynu. Ozon je několiksetkrát silnější a účinější než chemická
úprava vody (například chlórem). Ozon oxidujemočovinu / amoniak, který je zodpovědný za tvorbu chloraminů, stejně jako za tvorbu různých forem chloraminů.
Toto snížení prekurzorů také vede ke snížení hladiny THM.

Ozon je vždy generován v místě použití. Ozon rozpuštěný ve vodě zabíjí všechny bakterie a viry. Voda ošteřená ozonem je čistá, průzračná, bez zápachu a chuti.

6. GENERACE OZONOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Lidé prošli dlouhou cestou od prvního použití ozonu pro úpravu vody v roce 1893 v Nizozemsku. Po tomto průlomovém okamžiku před více než 12 dekádami Vám nyní
můžeme představit šestou generaci ozonových jednotek LIFETECH. Na základě našich zkušeností můžete nyní snadno optimalizovat úpravu vody podle vašich potřeb.

ŘEŠENÍ NA KLÍČ OD FIRMY LIFETECH

LIFETECH je vašim jediným zdrojem pro návrh, výrobu a dodávku pokročilých technologií úpravy vody.

Přehled ozonových systémů

  Technologie nízkých dávek ozónu Ozonové technologie splňující Německou DIN Normu 19 643
Model Exclusive .EP Exclusive .ID OZAST
Produkce ozonu (g O3/h) 2 – 4 2 – 4 60 – 1300
Technologie Slip stream (čátešný tok) Slip stream (částečný tok) Úplný průtok nebo Slip stream
Kompaktní jednotka(generátor ozonu, pomocné čerpadlo, injektor, reakční/odplyňovací nádrž, destruktor zbytkového ozonu v odplynu! Ano Ano Ne – jenom ozonový generátor
Materiál PVC-U Nerezová ocel 316L Nerezová ocel 316L