Katalog Lifetech CZ 2022

Ozon

Ozon je jedním z nejsilnějších oxidačních činidel a je používán pro úpravu pitných a odpadních vod po mnoho let. Kromě toho je ozon jedním z nejvyspělejších způsobů úpravy bazénové vody. Hlavní výhodou ozonu je to, že škodlivé látky, mikroorganismy, zápach nebo barva jsou odstraněny oxidací, bez tvorby škodlivých chlorovaných vedlejších produktů. Ozon je používán pro dezinfekci a zlepšení organoleptických vlastností vody, rovněž tak se využívá i jeho flokulačních schopností. Ozon omezuje tvorbu prekurzorů haloformu, slouží k odstranění železa a manganu z vody, inaktivuje mikroorganismy, např řasy. Ozon se používá také v technologiích bělení vodou, jedná se především o bělení papíru. Dále se využívá i v jiných chemických oxidačních procesech.

Výhody a nevýhody ozonové technologie

Ekologicky čisté oxidační činidlo

Oxidace železa, manganu atd.

Zlepšení zápachu vody a chuťových vlastností

Dezinfekce zakalené vody, kde nejde použít UV

Potravinářský průmysl - dezinfekce potravin a povrchů

Není potřeba téměř žádné periodické služby

Vyšší spotřeba energie

Náročnější instalace

Vyšší cena

Dezinfekce – Snížení obsahu organických polutanů vč. chloraminů a trihalomethanů – Odstranění kontaminantů – Odbarvení – Dezodorace

Ozon je dokonce účinný i proti organizmům, řasám, bakteriím a virům odolným chlóru

Křišťálově čistá přírodní voda bez toxických látek

Ozon je stokrát účinnější než chemická úprava vody

Chloraminy jsou karcinogenní 

Úprava vody chlorací + bazénová voda = chlór + amoniak (močovina, pot) 

= Chloraminy

Chloraminy + Ozon

= Krystalová čistá přírodní voda bez toxických látek

Ozon zabraňuje vzniku chloraminů

Ozon rozkládá chloraminy

Ozon dělá Vaši vodu křišťálově čistou, bez zápachu a opět zdravotně nezávadnou

Ozon

Ozon je vysoce aktivní forma kyslíku ve formě plynu. Ozon je několiksetkrát silnější a účinnější než chemická
úprava vody (například chlórem). Ozon oxiduje močovinu / amoniak, který je zodpovědný za tvorbu chloraminů, stejně jako za tvorbu různých forem chloraminů.
Toto snížení prekurzorů také vede ke snížení hladiny THM.

Ozon je vždy generován v místě použití. Ozon rozpuštěný ve vodě zabíjí všechny bakterie a viry. Voda ošetřená ozonem je čistá, průzračná, bez zápachu a chuti.

6. GENERACE OZONOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Lidé prošli dlouhou cestou od prvního použití ozonu pro úpravu vody v roce 1893 v Nizozemsku. Po tomto průlomovém okamžiku před více než 12 dekádami Vám nyní
můžeme představit šestou generaci ozonových jednotek LIFETECH. Na základě našich zkušeností můžete nyní snadno optimalizovat úpravu vody podle vašich potřeb.

ŘEŠENÍ NA KLÍČ OD FIRMY LIFETECH

LIFETECH je vaším jediným zdrojem pro návrh, výrobu a dodávku pokročilých technologií úpravy vody.

Přehled ozonových systému

  Technologie nízkých dávek O3
Model Exclusive .EP Exclusive 12.EP
Produkce ozonu
gО3/h
2 – 4 12
Technologie Částečného toku Částečného toku
Kompaktní jednotka
(generátor ozonu, pomocné
čerpadlo, injektor, reakční/
odplyňovací nádrž, destruktor
zbytkového ozonu v odplynu)
Ano Ano
Materiál PVC-U PVC-U

Reference

Aquapark Kohoutovice Brno

Aquapark Kohoutovice Brno

Brno, Czech Republic

Návratnost investice za 8 měsíců!

Aquapark Kohoutovice Brno

Brno, Czech Republic
Bazény a vířivky

Návratnost investice za 8 měsíců!

Plavecký bazén v Bismu

Plavecký bazén v Bismu

Skjåk, Norway
Typ bazénu: 25m plavecký bazén
Průtok: 360 m3
Zařízení: LifeOX® technologie
Maximální výkon: 3 kW

Plavecký bazén v Bismu

Skjåk, Norway
Bazény a vířivky
Typ bazénu: 25m plavecký bazén
Průtok: 360 m3
Zařízení: LifeOX® technologie
Maximální výkon: 3 kW
Aquakomplex – olympijské centrum Lužniki (Moskva, Rusko)

Aquakomplex – olympijské centrum Lužniki (Moskva, Rusko)

Москва, Российская Федерация

Typ bazénu: Jeden z největších sportovních komplexů v Rusku a na světě

Zařízení: 16 ks vysokotlakých UV systémů LifeUVM a 11 ks generátorů ozonu OZAST® – technologie LifeOX® M

 

 

 

 

Aquakomplex – olympijské centrum Lužniki (Moskva, Rusko)

Москва, Российская Федерация
Bazény a vířivky

Typ bazénu: Jeden z největších sportovních komplexů v Rusku a na světě

Zařízení: 16 ks vysokotlakých UV systémů LifeUVM a 11 ks generátorů ozonu OZAST® – technologie LifeOX® M