CATALOGUE 2020 - POOL & JACUZZI

Baseny i zagrożenia dla zdrowia, które niosą: o czym nie mówi się i jak im zapobiegać

5 min

Dlaczego zalecamy korzystanie z technologii Lifeox® lub ze średniociśnieniowych systemów Lifeuvm®.

Pływanie w basenach wypełnionych wodą słodką lub morską, zażywanie kąpieli w naturalnych jeziorach i relaksująca kąpiel w jacuzzi niesie za sobą potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Jeżeli wiemy co nam zagraża, możemy zgodnie z nasza wiedzą wybrać właściwą technologie uzdatniania wody. Dopiero właściwy wybór technologii zagwarantuje nam przyjemne przeżycia związane z kąpielą i z zabaw w wodzie bez ewentualnych problemów zdrowotnych.

Poniższe akapity zajmują się omówieniem realnych zagrożeń dla zdrowia, których zwykłe technologie nie są w stanie w sposób niezawodny usunąć..

Najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia powoduje związek o nazwie trichloramina, który powstaje w wyniku reakcji chloru z substancjami organicznymi zawartymi w wodzie basenu, które przenikają do wody przede wszystkim w pocie i moczu. Powstała trichloramina podrażnia i uszkadza nabłonek górnych dróg oddechowych, wywołuje objawy reakcji alergicznej u osób wrażliwych i zwiększoną podatność na astmę nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych. Trichloramina powoduje również podrażnienie i wysuszenie skóry i zaczerwienienie oczu, czy też korozje i degradację konstrukcji hal basenowych. W efekcie długotrwającej ekspozycji, np. na sportowców lub pracowników aquaparków, stanowi istotne zagrożenie dla ich zdrowia. Znane są przypadki, kiedy trichloramina oddziałowująca w atmosferze basenu krytego spowodowała destrukcję i w następstwie zawalenie się żelbetowej konstrukcji hali.  Trichloramina jest również odpowiedzialna za typowy zapach basenowy, po którym łatwo poznać występowanie trichloroaminy.  

Trichloramina znajduje się nie tylko w basenach wypełnionych wodą słodką i klasyczną dezynfekcja z użyciem chloru, ale także w basenach wypełnionych wodą słoną lub morską. Istnieje powszechny błąd w przekonaniu, że woda słona w basenach nie zawiera chloru. W basenach wypełnionych wodą słoną lub morską do dezynfekcji używa się również chloru – podobnie jak w basenach wypełnionych wodą słodką.  Różnica jest tylko w tym, że chlor nie jest dodawany z zewnątrz w formie płynu lub tabletek zawierających chlor, ale wytwarza się bezpośrednio w wodzie na skutek elektrolizy rozpuszczonej soli (NaCl).

Drugie również bardzo istotne zagrożenie w basenach i jacuzzi związane jest z występowaniem chorobotwórczych pierwotniaków Cryptosporidium parvumGiardia lambila, które powodują ciężkie biegunki. Zachorowanie na kryptosporidiozę wywołane przez właśnie pierwotniaka Cryptosporidium parvum może trwać nawet dwa tygodnie, towarzyszą tej chorobie wymioty, lekka gorączka, skurcze brzucha, bóle głowy, brak apetytu i zmęczenie. W basenach publicznych, gdzie poziom chloru jest pod stałą kontrolą, zarejestrowano wiele poważnych problemów zdrowotnych spowodowanych właśnie przez te patogeny, przede wszystkim przez Cryptosporidium. Dzięki temu ustalono, że dezynfekcja przez chlorowanie nie zapewni inaktywację tych pierwotniaków i dlatego należy posiadać w technologii uzdatniania wody w basenie kolejny stopień dezynfekujący, który te odporne patogeny zniszczy.

Przy wyborze technologii uzdatniania wody należy więc wybierać wyłącznie takie technologie, które usuną trichloroaminę, jak również zniszczą chorobotwórcze pierwotniaki Cryptosporidium parvumGiardia lambila.

W wodzie w basenie mogą znajdować się także inne bakterie, jak np. Escherichia Coli powodujące biegunkę, infekcje dróg moczowych i wysokie gorączki lub Legionella, której ponadto towarzyszy ból głowy i mięśni, kaszel i duszności. Dezynfekcja poprzez chlorowanie jest wystarczająca do ich inaktywacji.

Warto także wspomnieć o  wpływie glonów na jakość wody w basenach. Glony stanowią dla właścicieli basenów przede wszystkim problem estetyczny. Niewielu jednak uświadamia sobie, że glony wprowadzają do wody substancje toksyczne. Im wyższe jest stężenie chloru, tym mniejsze jest występowanie glonów. Ze względów zdrowotnych istotne jest utrzymywanie stężenia chloru w wodzie na jak najniższym poziomie. Także z tego powodu należy właściwie dokonać wyboru technologii do uzdatniania wody w basenie.

Obecnie popularnością do stosowania dezynfekcji wody w basenie, słodkiej i słonej cieszą się niskociśnieniowe systemy UV, niekiedy oznaczane jako systemy UV-C lub UVL. Nadają się do dezynfekcji wody, włącznie z inaktywacją wyżej przywołanych odpornych patogenów Cryptosporidium parvum i Giardia lambila. Dzięki nim można zmniejszyć w basenach dawkę chloru. Niskociśnieniowe systemy UV jednakże nie usuwają z wody tej najbardziej szkodliwej substancji – trichloroaminy.  Oprócz tego nie potrafią zapewnić trwałej dezynfekcji wody, ponieważ bakterie inaktywowane niskociśnieniowym UV, mogą się ponownie odrodzić.  

Na basenach publicznych standardem w technologii uzdatniania wody stały się systemy średniociśnieniowe UVM. Średniociśnieniowe systemy UVM ze względu na inną budowę UV lampy wyładowczej różnią się od systemów niskociśnieniowych UV-C tym, że oprócz dezynfekcji wody również rozkładają szkodliwą dla zdrowia trichloroaminę. Dezynfekcja wody jest trwała, tzn. nie może nastąpić odnowienie inaktywowanych bakterii, tak jak jest to możliwe w przypadku niskociśnieniowych systemów UV-C. Z tych powodów zaktualizowana norma niemiecka DIN 19643 dla basenów publicznych, zezwala na instalowanie tylko średniociśnieniowych UVM systemów.

Firma LIFETECH, uznawana w świecie jako ekspert technologii ozonowej, UV i AOP (AOP = zaawansowane procesy oksydacyjne), opracowała już w roku 2002 unikalną technologię LifeOX® uzdatniania wody w basenie. Powstanie tej technologii poprzedzały doświadczenia z komunalnych oczyszczalni wody pitnej i ścieków i z uzdatniania wody przemysłowej. Technologie firmy LIFETECH były w stanie usunąć z tych wód szkodliwe dla zdrowia substancje, włącznie z pestycydami i dioksynami. W tych czasach najlepszą technologią uzdatniania wody w basenach była technologia ozonowa zgodnie z normą niemiecką dla basenów, DIN 19643. Firmie LIFETECH jednakże przeszkadzało, że jest to technologia kosztowna, nie wykorzystuje efektywnie ozonu i wymaga dużej przestrzeni. Były to powody, dlaczego powstała technologia LifeOX®, obecnie najskuteczniejszej technologii uzdatniania wody w basenach. Technologia LifeOX®, korzystająca z zaawansowanych procesów oksydacyjnych, jest nie tylko pod względem inwestycyjnym tańsza niż technologie ozonowe odpowiadające normie niemieckiej DIN 19643, ale również wymaga dużo mniej miejsca pod zainstalowanie a przede wszystkim jest zdecydowanie sprawniejsza niż technologie ozonowe. LifeOX® zapewni najwyższy poziom dezynfekcji, najskuteczniej rozłoży szkodliwą trichloroaminę, a ponadto eliminuje substancje zawarte w wodzie basenów, z których powstaje trichloroamina. Technologia LifeOX® a więc jako jedyna zapobiega powstaniu wszystkich wyżej przywołanych zagrożeń dla zdrowia.

Warto zauważyć, że unikalna technologia uzdatniania wody LifeOX® M opracowana przez firmę LIFETECH była w stanie rozwiązać wszystkie dotychczasowe problemy, z jakimi zwrócili się użytkownicy publicznych aquaparków i basenów hotelowych, a nawet przyczyniła się do kilkukrotnego wzrostu odwiedzalności i zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Inwestycja w technologię  LifeOX® M zwróciła się im po upływie tylko 8 do 16 miesięcy. I to był powód dla którego technologia LifeOX® M została wybrana jako najlepsza technologia uzdatniania wody przez największy rosyjski aquapark, kompleks olimpijski Łużniki, który obecnie jest na etapie rozbudowy.  

Firma LIFETECH przy opracowywaniu nowych technologii i urządzeń zawsze myśli o klientach prywatnych. Technologie te są sprawdzone w zastosowaniach przemysłowych i z tego powodu przynoszą klientom prywatnym takie same korzyści jak użytkownikom i gościom publicznych aquaparków i centrów odnowy. Dla potrzeb basenów prywatnych i małych publicznych opracowała technologię LifeOX® Spark, która w cenie standardowych systemów niskociśnieniowych UV-C zapewni użytkownikom nie tylko długotrwałą dezynfekcję, ale przede wszystkim usunie przywołane trichloroaminy. Dla potrzeb basenów prywatnych i małych publicznych opracowała technologię ProfiPure, która w cenie standardowych systemów niskociśnieniowych UV-C zapewni użytkownikom nie tylko długotrwałą dezynfekcję, ale przede wszystkim usunie przywołane trichloroaminy. Woda w basenie pozbawiona będzie typowego basenowego zapachu i innych niepożądanych cech.

Woda w basenie, w którym kąpiemy się, zawsze musi być poddawana jakiejś dezynfekcji.  Obecnie najczęściej stosowany jest chlor. Jednakże jeżeli uzdatnimy wodę w basenie za pomocą urządzenia LifeOX® M, LifeOX® Spark lub przynajmniej średniociśnieniowego systemu LifeUVM®, ilość chloru możemy radykalnie zmniejszyć i jednocześnie pozbyć się typowego basenowego zapachu. Wynikowa jakość wody i otaczającego powietrza umożliwi kąpanie się również alergikom i astmatykom oraz uprzyjemni pobyt na basenie wszystkim gościom.

Wykaz zalet technologii LifeOX® i LifeUVM®

Problem/ Technologia                       LifeOX®           LifeUVM®       niskociśnieniowa UV-C                                                                               

Usuwanie trichloroaminy YYYY                YYYY                OOOO

Zapobieganie tworzenia

trichloroaminy                                  YYYY                OOOO             OOOO

Inaktywacja Cryptosporidium p.,    YYYY                YYYY                YYYY

Giardia l.

Inaktywacja glonów                         YYYY                YYYY                YYOO