CATALOGUE 2020 - POOL & JACUZZI

Unikalna technologia LifeAGE®

4 min

DLA ŚREDNIOCIŚNIENIOWYCH SYSTEMÓW UVM

Technologie ekonomicznie najkorzystniejsze i jednocześnie najbardziej przyjazne dla środowiska
Gwarancja minimalnych kosztów eksploatacyjnych.

Dlaczego LifeAGE®

Wadą standardowych systemów średniociśnieniowych UVM jest ich krótka żywotność i niepotrzebnie wysokie
zużycie energii elektrycznej. Koszty operacyjne i obciążenie naszej przyrody są zatem wysokie. Unikalna technologia LifeAGE® radykalnie obniża koszty operacyjne do niezbędnego minimum.
Różnicę między standardową technologią średniociśnieniowych systemów UVM i systemów średniociśnieniowych LifeUVM® z technologią LifeAGE® można zobaczyć na poniższych dwóch rysunkach.

Uzdatnianie wody

Do uzdatniania wody (dezynfekcja, usuwanie związanego chloru, w tym trichloraminy, odbarwienia, procesu
AOP itp.) wymagana jest minimalna dawka promieniowania UV. Na pierwszym zdjęciu zakładamy, że jakość wody (woda pitna, ścieki) jest stabilna przez cały czas. W tym szczególnym przypadku konieczne jest, aby również
intensywność promieniowania UV przez cały czas uzdatniania wody utrzymała się poniżej wymaganej minimalnej intensywności promieniowania UV. Ta intensywność na obrazku została oznaczona wartością 100%.
Jeśli średniociśnieniowa lampa wyładowcza UVM jest zasilana przez podstawowe zasilanie magnetyczne, wówczas
emitowane natężenie UV zmniejsza się bardzo szybko, a żywotność lamp wyładowczych UV wynosi tylko około 4000 roboczo-godzin. Ta sytuacja odpowiada krzywej „Zasilanie magnetyczne”. Aby osiągnąć wymaganą intensywność promieniowania UV również nawet pod koniec żywotności lampy wyładowczej UV, natężenie promieniowania UV na początku eksploatacji powinno wynosić około 150% wymaganej intensywności. Operator tego systemu UV do eksploatacji niepotrzebnie zużywa więcej energii elektrycznej niż to konieczne. Te zwiększone koszty operacyjne odpowiadają obszarowi między krzywą „Zasilanie magnetyczne” a wymaganą wartością intensywności 100%. Ta „Niepotrzebnie zużyta energia” jest na rycinach zaznaczona kolorem szarym.


Średniociśnieniowe systemy UVM wykorzystujące standardowe zasilanie średniociśnieniowych lamp wyładowczych UVM mogą kilkakrotnie zmieniać wartość mocy takiej lampy UVM, a tym samym skokowo wartość intensywności promieniowania UV. Ta sytuacja została zaprezentowana krzywą „Zasilanie standardowe”. W tym systemie żywotność średniociśnieniowych lamp wyładowczych UVM wydłuża się do około 6000 roboczo-godzin. Niepotrzebnie poniesione koszty na zużywaną energię elektryczną odpowiadają ponownie obszarowi pomiędzy krzywą „Standardowe zasilanie” a krzywą 100%.

Unikalna technologia LifeAGE® opracowana przez firmę LIFETECH w celu optymalnego działania średniociśnieniowych systemów UVM zapewnia w tym przypadku stabilną intensywność promieniowania UV przez cały okres użytkowania średniociśnieniowych lamp wyładowczych LifeUVM®. Koszty operacyjne są zatem minimalne. Żywotność średniociśnieniowych lamp wyładowczych LifeUVM® osiąga 18 000 roboczo-godzin, często też znacznie więcej.
Jakość wody, a zatem również potrzeba dawki UV, nie zawsze jest stabilna. Dotyczy to na przykład oczyszczania ścieków, wody przemysłowej lub wody w basenie. Następne zdjęcie przedstawia typową sytuację zmiennej
wartości wymaganej dawki promieniowania UV podczas uzdatniania wody w basenie – „Krzywa wymaganej intensywności promieniowania UV”. Wymagana dawka promieniowania UV zależy od obciążenia basenu, tj.
liczby kąpiących się, czy są to dorośli, czy małe dzieci itp. Przeważnie baseny są otwarte już około godz. 6 rano i zamykane około godz. 22. Zdjęcie pokazuje dwa dni działania basenu. Krzywa „Zasilanie standardowe”
odpowiada emitowanemu natężeniu promieniowania UV średniociśnieniowego systemu UV o standardowym
zasilaniu. Ze względu na bardzo krótki okres czasu (48 godzin) ta intensywność jest niemal stała. Krzywa 100%
odpowiada intensywności promieniowania UV zapewniającego dawkę promieniowania 60 mJ/cm2 zgodnie z
niemiecką normą dla basenów DIN 19643.

Średniociśnieniowy system LifeUVM® z unikalną technologią LifeAGE® emituje natężenie promieniowania UV,
które jest zgodne z krzywą minimalnej wymaganej intensywności promieniowania. Ten system jest autonomiczny. Dlatego nie trzeba go podłączać do zewnętrznego urządzenia, które je steruje, aby osiągnąć ten optymalny
przebieg intensywności. To kolejna zaleta średniociśnieniowych systemów LifeUVM® firmy LIFETECH.

W pierwszym dniu wystąpiła sytuacja, w której jakość wody (wartość związanego chloru, zmętnienie) pogorszyła się do tego stopnia, że nawet dawka UV 60 mJ/cm2 nie była wystarczająca do utrzymania jakości wody zgodnej z wymogami normy higienicznej dla basenów. Tutaj widać, dlaczego korzystne jest zainstalowanie średniociśnieniowego systemu UVM z rezerwą mocy w porównaniu ze standardowymi projektami zgodnie z normą DIN. System UV ze standardowym zasilaniem nie ma możliwości reagowania na te ekstremalne sytuacje, podczas gdy średniociśnieniowe systemy LifeUVM® z technologią LifeAGE® radzą sobie z nimi. Systemy LifeUVM® są zaprojektowane z rezerwą mocy właśnie ze względu na takie sytuacje, które są powszechne w realnej eksploatacji parku wodnego. Maksymalnego poboru mocy średniociśnieniowych systemów UVM z technologią LifeAGE® nie można w żaden sposób porównywać z maksymalnym poborem mocy standardowych systemów średniego ciśnienia. To porównanie jest całkowicie błędne,
nieprawidłowe i mylące.


Przez cały kolejny dzień jakość wody jest taka, że do jej uzdatnienia wystarczy dawka promieniowania UV mniejsza niż 60 mJ/cm2 wymagana przez niemiecką normę DIN 19643. Standardowe systemy UV emitują stałą wartość promieniowania UV, niepotrzebnie dużo wyższą niż to konieczne w danym momencie. Niepotrzebnie zużywaną energię elektryczną zilustrowano szarym kolorem.

Zalecenia

Należy instalować systemy UV z wyższą dawką promieniowania UV niż zalecane 60 mJ/cm2.

Dbamy o środowisko

Instalacja średniociśnieniowego systemu UVM z unikalną technologią LifeAGE® zapewni najniższe koszty operacyjne, przyczyniając się jednocześnie do ochrony naszego środowiska naturalnego. Ślad węglowy tej technologii jest znacznie niższy niż w przypadku standardowych średniociśnieniowych systemów UVM. Będziemy zadowoleni, jeśli i Państwo przyczynią się do zrównoważonego życia na naszej planecie.