Katalog Lifetech CZ 2022

Nemocniční infekce a jak jim předcházet

3 min

Ref.: Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, Volume 126, Article No. 126014 (2021)

Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, známé také jako nemocniční infekce nebo nozokomiální nákaza (NN), jsou infekce, které nejsou původně přítomny nebo inkubovány při zahájení poskytování zdravotní péče. Tyto infekce se rozvinou až následně, v souvislosti s vystavením zdravotní péči. Zatímco Clostridioides difficile, methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) a vankomycin-rezistentní Enterococcus species (VRE) jsou dobře známé bakterie, které způsobují NN, infekce způsobené patogeny s další antimikrobiální rezistencí jsou stále větší hrozbou, kterou umocňuje pokles vývoje antibiotik, jak bylo předpovězeno před 20 lety na začátku nového tisíciletí. Kromě toho se stále objevuje rezistence vůči virům a plísním, zatímco parazité, zoonotické patogeny a významné změny u tradičních respiračních patogenů nadále představují výzvu. V současné době je dobře známo, že infekcím spojeným s poskytováním zdravotní péče lze do značné míry předcházet.

Širší lékařská veřejnost uznává, že omezení výskytu patogenů ve zdravotnickém prostředí má významný dopad na riziko vzniku infekce spojené s poskytováním zdravotní péče. V aktuálních zprávách o údajích o NN uvádí CDC (Centers for Disease Control and Prevention), že přibližně jeden z 31 pacientů v celé zemi má v souvislosti s nemocniční péčí alespoň jednu infekci.

V roce 2015, což jsou poslední dostupné zveřejněné číselné údaje, se odhadovaný počet NN v amerických nemocnicích snížil na 687 000, ale počet úmrtí zůstal vysoký – 72 000. NN se tak v té době umístila na osmém místě mezi nejčastějšími příčinami úmrtí ve Spojených státech, hned po diabetu (79 535 úmrtí). Odhady nákladů na infekce spojené s hospitalizací z různých hledisek, včetně ekonomické zátěže pro americký systém zdravotní péče a nadměrných plateb pojišťoven, jako je Medicare, jsou obrovské, ale také se značně liší. Zatímco dřívější studie poskytovatelů zdravotní péče odhadovaly ekonomickou zátěž spojenou s infekcemi spojenými s hospitalizací na přibližně 10 miliard dolarů ročně, současnější zkoumání dopadu společenských nákladů zahrnovalo i ekonomickou hodnotu snížení rizika úmrtí. Tím vznikl odhad celkové ekonomické zátěže pro společnost přesahující 200 miliard dolarů ročně.

Počet úmrtí (v tisících) v roce 2015 v USA

Počet úmrtí na hlavní příčiny úmrtí pro celou populaci Spojených států v roce 2015 v porovnání s nemocničními infekcemi (žlutý pruh), přičemž na prvních dvou místech příčin úmrtí jsou srdeční choroby s 633 842 úmrtími a rakovina s 595 930 úmrtími (pro ilustraci je měřítko grafu omezeno na 200 000).

Na základě certifikovaného měření dezinfekční účinnosti UV čističky TriUV® a známých dávek UV záření pro inaktivaci různých bakterií a virů lze stanovit účinnost dezinfekce pro jeden průchod zařízením TriUV®:

UV čistička vzduchu s dezinfekční účinností TriUV® proto významně přispívá ke snížení výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí. Je třeba zdůraznit, že vůči UV záření nemůže vzniknout rezistence, jako je tomu v případě léků.