Katalog Lifetech CZ 2022

UVL

UV systémy od firmy LIFETECH nabízí zákazníkům ekologicky čistou alternativu ke škodlivým, přírodu zatěžujícím chemikáliím, včetně chlóru, chlórdioxidu a chlornanu, používaným k dezinfekci vody. Germicidní UV výbojky generují UV záření o takovém spektru, které efektivně ničí bakterie, houby a viry. Mezi mikroorganismy je několik odlišných skupin bakterií (viry, bakterie, houby, řasy a prvoci), které způsobují různé druhy nemocí. UV záření je velmi účinné proti kryptosporidiu a giardii. Jsou to organismy odolné vůči chlóru a představují hlavní zdravotní rizika. Další výhodou UV záření je, že je bez chuti a zápachu. Cílem UV dezinfekce je genetický materiál, neboli nukleová kyselina. Jak UV záření proniká buňkou a je absorbováno nukleovými kyselinami (DNA), dochází k přeuspořádání genetické informace a tím je buňce znemožněna její reprodukce. Buňka, která se nemůže reprodukovat, je považována za mrtvou. Není schopna se v hostiteli rozmnožit na infekční množství.

výhody a nevýhody nízkotlakého UV systému

Jednoduchá instalace

Nízká cena

Nízká spotřeba energie

Ekologická dezinfekce bez chemikálií

Možnost reaktivace bakterií (znamená, že dezinfekce nemusí být trvalá)

Neodstraňuje vázaný chlor (není tedy vhodný pro aplikace v bazénu)

JAK PRACUJÍ NÍZKOTLAKÉ UV SYSTÉMY?

Maximální absorpce UV záření nukleovou kyselinou, DNA, je při vlnové délce 260 nm. Nízkotlaká UV germicidní výbojka vyzařuje čárové spektrum s dominantní vlnovou délkou 254 nm, která je velmi blízko optimální vlnové délce pro maximální absorpci nukleovými kyselinami. Nízkotlaké UV systémy však neodstraňují vázaný chlór.

JAK PRACUJÍ STŘEDOTLAKÉ UV SYSTÉMY?

Středotlaké výbojky, na rozdíl od nízkotlakých výbojek, vyzařují kontinuální (polychromatické) spektrum v celé oblasti UV-C záření. To přináší UVM velké výhody jak při úpravě bazénových vod, tak i při úpravě průmyslových vod. Úprava vody UVM systémy zaručí trvalou dezinfekci upravené vody a odstraňuje vázaný chlór. Středotlaké UV výbojky jsou velmi intenzivní zdroje záření. Díky tomu vyžadují mnohem menší prostor v porovnání s nízkotlakými UV systémy.

 

PŘEHLED STANDARDNÍCH MODELŮ LifeUVL® 

Model NW-EB NW-EB MW-EB
Jedna výbojka/ Více výbojek Jedna výbojka  Více výbojek Více výbojek
Elektrický balast
Bez stěrače  

Manuální stěrač

   
Výbojka LifeUVL® 
Křemenné pouzdro
Reaktor z nerezové oceli 316L
s vnitřním UV zrcadlem