Katalog Lifetech CZ 2022

Bazény a jejich zdravotní rizika: o čem se nemluví a jak těmto rizikům předcházet

4 min

Proč doporučujeme používat technologii LifeOX® nebo středotlaké UV systémy LifeUVM®

Plavání v bazénech se sladkou, slanou nebo mořskou vodou, koupání v přírodních jezírkách i relaxace ve vířivkách s sebou přináší potenciální zdravotní rizika. Pokud víme, o jaká rizika jde, můžeme podle toho volit vhodnou technologii úpravy vody. Teprve správný výběr technologie nám zaručí příjemný zážitek z koupání a vodních radovánek bez případných zdravotních problémů.

Následující odstavce shrnují reálná zdravotní rizika, která běžné technologie nejsou schopny spolehlivě odstranit.

Nejzávažnější zdravotní riziko je spojeno se sloučeninou trichloramin, která vzniká reakcí chloru s organickými látkami obsaženými v bazénové vodě, které se do vody dostanou především v potu a moči. Takto vzniklý trichloramin dráždí a narušuje epitel horních cest dýchacích, způsobuje alergické projevy u citlivých osob a vyšší náchylnost k astmatu nejen u dětí, ale i u dospělých. Trichloramin způsobuje také podráždění a vysoušení pokožky, a zarudnutí očí či dokonce korozi a degradaci konstrukcí bazénových hal. Při dlouhodobé expozici, jako například u sportovců či personálu akvaparků, představuje zvýšené zdravotní riziko.  Jsou známy případy, kdy trichloramin dlouhodobě působící ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu způsobil destrukci a následné zřícení železobetonové konstrukce haly. Trichloramin je rovněž zodpovědný za typický bazénový zápach, díky kterému přítomnost trichloraminu spolehlivě poznáte.

Trichloramin se nachází nejen v bazénech se sladkou vodou a klasickou dezinfekcí chlorem, ale i v bazénech se slanou či mořskou vodou. Je třeba upozornit na obecně rozšířený omyl, že slaná voda v bazénu neobsahuje chlor. U bazénů se slanou či mořskou vodou se k dezinfekci vody používá rovněž chlor – stejně tak jako u bazénů s vodou sladkou. Rozdíl je pouze v tom, že chlor se do vody nedodává z vnějšku v kapalné formě nebo v podobě chlorových tablet, ale vytváří se přímo ve vodě elektrolýzou rozpuštěné soli (NaCl).

Druhé nejzávažnější zdravotní riziko je v bazénech a vířivkách spojeno s výskytem parazitických prvoků Cryptosporidium parvumGiardia lambila, kteřízpůsobují těžké průjmy. Onemocnění kryptosporidióza způsobené právě prvokem Cryptosporidium parvum může trvat až dva týdny, a je provázeno zvracením, lehkou horečkou, břišními křečemi, bolestmi hlavy, nechutenstvím a únavou. Ve veřejných bazénech, kde je hladina chloru pod stálou kontrolou, bylo registrováno množství závažných zdravotních problémů způsobených právě těmito patogeny, především Cryptosporidiem. Díky tomu se zjistilo, že dezinfekce chlorací nezajistí inaktivaci těchto prvoků, a proto je třeba mít v technologii úpravy bazénové vody další dezinfekční stupeň, který tyto odolné patogeny zničí.

Při výběru technologie úpravy vody je tedy třeba volit pouze takové technologie, které odstraní jak trichloramin, tak i parazitické prvoky Cryptosporidium parvumGiardia lambila.

V bazénové vodě se mohou nacházet i další bakterie, jako například Escherichia Coli způsobující průjem, infekce močových cest, a vysoké horečky, nebo Legionella, která je navíc provázená bolestmi hlavy a svalů, kašlem a dušností. Dezinfekce chlorací je však dostatečná na jejich inaktivaci.

V neposlední řadě je třeba zmínit vliv řas na kvalitu vody v bazénech. Řasy představují pro majitele bazénů především estetický problém. Málokdo si však uvědomuje, že řasy do vody uvolňují toxické látky. Čím vyšší je koncentrace chloru ve vodě, tím menší je výskyt řas. Ze zdravotního hlediska je však nutné udržovat koncentraci chloru ve vodě co nejmenší. I z tohoto důvodu je třeba správně vybrat technologii pro úpravu bazénové vody.

V současné době je velice populární používat na dezinfekci bazénové vody, sladké i slané, nízkotlaké UV systémy, někdy označované jako UV-C nebo UVL systémy. Jsou vhodné na dezinfekci vody, včetně inaktivace výše jmenovaných odolných patogenů Cryptosporidium parvum a Giardia lambila. Díky nim lze v bazénech dávku chloru snížit. Nízkotlaké UV systémy ovšem neodstraňují z vody tu nejvíce zdraví škodlivou látku – trichloramin.  Kromě toho nedokáží zajistit trvalou dezinfekci vody, neboť bakterie inaktivované nízkotlakým UV, se mohou znovu obnovit.

Na veřejných bazénech se standardem v technologii úpravy vody staly středotlaké UVM systémy. Středotlaké UVM systémy se díky jiné konstrukci UV výbojky liší od nízkotlakých UV-C systémů tím, že kromě dezinfekce vody rovněž rozkládají zdraví škodlivý trichloramin. Dezinfekce vody je trvalá, tj. nemůže dojít ke znovuoživení inaktivovaných bakterií, tak jak je to možné u nízkotlakých UV-C systémů. Z těchto důvodů aktualizovaná německá norma DIN 19643 pro veřejné bazény povoluje pouze středotlaké UVM systémy.

Firma LIFETECH, celosvětově uznávaná jako expert na ozonové, UV a AOP technologie (AOP = pokročilé oxidační procesy), vyvinula již v roce 2002 unikátní technologii LifeOX® na úpravu bazénových vod. Vzniku této technologie předcházely zkušenosti z veřejných čističek pitných a odpadních vod a z úpravy vod průmyslových. Technologie firmy LIFETECH byly schopny z těchto vod odstranit zdraví škodlivé látky, včetně pesticidů a dioxinů. V té době nejlepší technologií úpravy bazénových vod byla ozonová technologie podle německé normy pro bazény, DIN 19643. Firmě LIFETECH však vadilo, že tato technologie je nákladná nevyužívá efektivně ozonu a vyžaduje velký prostor. To byly důvody, proč vznikla technologie LifeOX®, v současnosti nejúčinnější technologii na úpravu bazénové vody. Technologie LifeOX®, využívající pokročilých oxidačních procesů, je nejen investičně levnější než ozonové technologie podle německé normy DIN 19643, ale také vyžaduje daleko menší prostor na instalaci a především, je účinnější než ozonové technologie. LifeOX® zajistí ten nejvyšší stupeň dezinfekce, nejúčinněji rozloží zdraví škodlivý trichloramin, a navíc eliminuje látky obsažené v bazénové vodě, ze kterých trichloramin vzniká. Technologie LifeOX® tedy jako jediná předchází vzniku všech výše zmíněných zdravotních rizik.

Stojí za zmínku, že unikátní technologie úpravy vody LifeOX® M vyvinutá firmou LIFETECH byla dosud schopna vyřešit všechny problémy, se kterými se na ni obrátili provozovatelé veřejných akvaparků i hotelových bazénů, a dokonce jim pomohla několikanásobně zvýšit návštěvnost a snížit provozní náklady. Investice do technologie LifeOX® M se jim díky tomu vrátila za neuvěřitelných 8 až 16 měsíců. I to byl důvod, proč byla technologie LifeOX® M vybrána jako nejlepší technologie úpravy vody pro největší ruský akvapark, olympijský komplex Lužniki, který je aktuálně ve fázi výstavby.

Firma LIFETECH při vývoji nových technologií a zařízení vždy myslela i na privátní zákazníky. Tyto technologie jsou prověřené průmyslovými aplikacemi, a díky tomu přináší privátním zákazníkům stejné výhody jako provozovatelům a návštěvníkům veřejných akvaparků a relaxačních center. Pro soukromé a malé veřejné bazény vyvinula technologii LifeOX® Spark, která za ceny standardních nízkotlakých UV-C systémů zajistí uživatelům nejen dlouhodobou dezinfekci, ale především odstraní zmiňované trichloraminy. Pro soukromé a malé veřejné bazény vyvinula technologii ProfiPure®, která za ceny standardních nízkotlakých UV-C systémů zajistí uživatelům nejen dlouhodobou dezinfekci, ale především odstraní zmiňované trichloraminy. Bazénová voda tak bude bez typického bazénového zápachu a dalších nežádoucích projevů.

V bazénové vodě, ve které se koupeme, musí být vždy nějaká dezinfekce. V současnosti to nejčastěji bývá chlor. Pokud však upravíme bazénovou vodu zařízením LifeOX® M, LifeOX® Spark nebo alespoň středotlakým LifeUVM® systémem, množství chloru můžeme radikálně snížit, a zároveň se zbavíme typického bazénového zápachu. Výsledná kvalita vody a ovzduší umožní koupání také alergikům a astmatikům, a zpříjemní pobyt u bazénu všem návštěvníkům.