Katalog Lifetech CZ 2022

Často kladené otázky / FAQ

12 min

Jak funguje UV dezinfekce?

Ultrafialové germicidní záření (UVGI) je UV záření o vlnové délce UV-C v rozmezí 200 až 280 nm, které má na organismy germicidní účinek. Již v roce 1906 se UV záření používalo k dezinfekci pitné vody. Podle Mezinárodní asociace pro ultrafialové záření (IUVA) se UVC záření používá k dezinfekci pitné a odpadní vody a také k dezinfekci vzduchu, včetně nemocničních prostor. UV světlo ničí genetický materiál patogenů, jako jsou viry, bakterie, plísně nebo roztoči. UV světlo je účinné i proti multirezistentním bakteriím. Velkou výhodou UV záření je, že že si vůči UV záření nemůže vyvinout rezistenci.

Ultrafialové germicidní záření (UVGI) chrání před současnými pandemiemi způsobenými virem SARS-CoV-2 i před všemi budoucími pandemiemi způsobenými různými známými (Beta, Delta, Omicron) a dosud neznámými mutacemi viru. UV záření inaktivuje RNA těchto virů. Kromě toho se na UV záření nemůže vyvinout žádná rezistence, jako je tomu v případě léků. UV záření ničí také viry chřipky, viry nachlazení a další nebezpečné zárodky a mikroby. UV dezinfekce vzduchu v místnosti je řešením ochrany před nevyhnutelnou další vlnou chřipky, zápalu plic apod.

Je UV záření zdraví škodlivé?

Obecně řečeno ano, ale jednotky TriUV® splňují požadavky na fotobiologickou bezpečnost. UV-C záření může způsobit vážné popáleniny (kůže) a poškození očí (fotokeratitida). Proto se vyhněte přímému vystavení pokožky UV-C záření a nikdy se nedívejte přímo na zdroj UVC světla, a to ani krátce. UV dezinfekční jednotky musí být konstruovány tak, aby nevyzařovaly UV záření nebo jen UV záření s velmi nízkou intenzitou, aby neohrožovaly lidské zdraví. U výrobků TriUV® to není problém.

Působí UV záření jako prevence chřipky a jejího přenosu?

Chřipka je nakažlivé onemocnění způsobené RNA virem z čeledi Orthomyxoviridae. Rychle se šíří po celém světě v sezónních epidemiích, což s sebou nese značné ekonomické náklady v důsledku výdajů na zdravotní péči a ztráty produktivity. Primární genetické změny viru způsobily ve 20. století tři chřipkové epidemie nebo dokonce pandemie, které zabily miliony lidí.

Nejznámější a nejsmrtelnější byla pandemie španělské chřipky (chřipka A, kmen H1N1), která trvala od roku 1918 do roku 1919 na konci první světové války a zabila desítky milionů lidí, pravděpodobně více než ve válce.

Virus napadá dýchací systém, přenáší se z člověka na člověka kapénkami slin vznikajících při kašli. Příznaky chřipky jsou následující:

Následky chřipky jsou mnohem horší a trvají déle než účinky běžného nachlazení. Chřipka může být smrtelná, zejména pro slabé, starší nebo chronicky nemocné osoby. Některé pandemie chřipky si vyžádaly miliony obětí.

Většina lidí, kteří chřipkou onemocní, se během jednoho až dvou týdnů uzdraví, ale u jiných se vyvinou život ohrožující komplikace, jako je například zápal plic. V USA a EU onemocní chřipkou každoročně miliony lidí, tedy asi třetina populace. Z tohoto počtu je asi 1 % lidí kvůli chřipce hospitalizováno a asi 0,2 % lidí na chřipku každoročně zemře.

Chřipkou mohou být postiženi i zdraví lidé a vážné problémy s chřipkou se mohou vyskytnout v každém věku, i když nejčastěji onemocní lidé starší 65 let, lidé všech věkových kategorií s chronickými zdravotními problémy a velmi malé děti. Zápal plic, bronchitida (zánět průdušek), sinusitida (zánět nosních dutin) a ušní infekce jsou hlavními příklady komplikací způsobených chřipkou.

Chřipka může zhoršit chronické zdravotní problémy – například u lidí s astmatem se mohou častěji objevovat astmatické záchvaty a u lidí s chronickým srdečním onemocněním se může zhoršit výkonnost srdce. UV záření je velmi účinné při snižování rizika přenosu viru chřipky na zdravé lidi. Dezinfekční jednotky TriUV® inaktivují 99,9999 % chřipkového viru již při jednom průchodu kontaminovaného vzduchu touto jednotkou. Investice do těchto jednotek se vám velmi rychle vrátí, pokud si uvědomíte, jakým problémům a finančním ztrátám lze předejít – jak z vlastního pohledu, tak z pohledu z pohledu vašeho zaměstnavatele.

Je možné regulovat proudění vzduchu v zařízení TriUV®?

Ano. U čističky vzduchu s dezinfekční účinností TriUV® lze plynule regulovat průtok vzduchu od 30 do 100 % maximálního průtoku. Při maximálním průtoku je hladina hluku nižší než 40 dB (A), při minimálním průtoku je dále snížena na pouhých 18 dB (A) – spíše než o hluku můžeme hovořit o bezhlučném provozu.

Je indikována možná závada ventilátoru?

Ano. Každé zařízení TriUV® je vybaveno několika ventilátory a správná funkce každého z nich je monitorována. V případě poruchy ventilátoru zůstává čistička vzduchu TriUV® v provozu se zbývajícími ventilátory a současně se zobrazují informace o poruše ventilátoru je předána mobilní aplikaci TriUV®. Tato událost je rovněž signalizována barevnou LED diodou na spínači TriUV®. Výměna ventilátorů je díky promyšlené konstrukci systému TriUV® velmi snadná a rychlá.

Je indikována možná porucha UV lampy?

Ano. Informace o závadě se zobrazí v mobilní aplikaci TriUV® a současně optickým signálem na hlavním vypínači TriUV®. Pokud je jednotka TriUV® vybavena více než jednou UV lampou, zůstává zařízení v provozu. Účinnost dezinfekce je samozřejmě nižší, ale v případě potřeby nižší stupeň dezinfekce snižuje riziko přenosu infekce.

Jak zjistit datum blížící se doby výměny UV lampy?

Měsíc předem je klient informován o nutnosti výměny staré UV lampy za novou. Tato informace se objeví jednak v mobilní aplikaci TriUV® a klient je také upozorněn optickou zprávou, signálem na hlavním vypínači TriUV®.

Co znamená koncept Smart Life společnosti TriUV®?

TriUV® je inteligentní výrobek, který lze snadno ovládat pomocí aplikace pro správu zařízení Smart Life. K dispozici pro mobilní telefony s operačními systémy IoS a Android. Systém TriUV® je kompatibilní s platformami Amazon Alexa a Apple HomeKit Smart Home. Nastavení umožňuje regulovat rychlost ventilátoru, naplánovat, kdy bude zařízení běžet nebo bude vypnuto i bez vaší přítomnosti na mnoho dní dopředu. Díky systému upozornění budete mít své zařízení vždy pod kontrolou. Systém TriUV® je součástí konceptu Smart Home.

Zařízení TriUV® má také mechanické tlačítko LED, kterým lze zařízení ovládat. K dispozici je také klasické dálkové ovládání.

Jaké napájecí napětí je potřeba pro TriUV®?

UV čističku vzduchu TriUV® lze používat po celém světě, protože střídavé napětí může být v rozmezí 110-230 V, frekvence napětí může být 50-60 Hz.

Jak měřit účinnost dezinfekce zařízení a na co si dát pozor při porovnávání dezinfekčních jednotek?

Účinnost dezinfekce TriUV® byla měřena ve světoznámé německé laboratoři Hygiene Institute biotec GmbH. Pro stanovení dezinfekční účinnosti přípravku TriUV® byla zvolena nejpřesvědčivější metoda – metoda tzv. redukce bakterií a virů byla měřena při jediném průchodu jednotkou TriUV®.

Kromě toho bylo měření provedeno při intenzitě UV záření odpovídající konci životnosti UV lampy.

Tyto podmínky měření zajišťují, že dezinfekční účinnost zařízení TriUV® je po celou dobu životnosti UV lampy vyšší než hodnota stanovená v laboratoři pro UV lampu s ukončenou životností.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že mnoho výrobců uvádí u svých zařízení účinnost dezinfekce 99 % a vyšší, aniž by byla řádně certifikována. Argumentují tím, že využívají obecně známé poznatky o UV záření, které inaktivuje viry a bakterie z více než 99 %. Důležité jsou však podmínky, za kterých je takové účinnosti dosaženo – a tyto podmínky nemusí jejich zařízení vůbec splňovat. Dalším způsobem, jak zjistit účinnost dezinfekce zařízení, je mít dezinfekční jednotku uzavřenou ve zkušebním prostoru. V časových intervalech se z prostoru odebírají vzorky vzduchu a zjišťuje se množství přežívajících virů nebo bakterií. Na základě tohoto měření je následně vydáno prohlášení, že dezinfekční jednotka má účinnost např. 99,99 %. Tato informace však sama o sobě není relevantní, abyste mohli porovnat účinnost jednotek různých výrobců. Ještě je třeba vědět, v jakém časovém období bylo této účinnosti dosaženo, v jakém zkušebním prostoru a při jakém průtoku vzduchu dezinfekční jednotkou. Na základě těchto informací lze vypočítat účinnost dezinfekce při jednom průchodu jednotkou. Velmi často se ukazuje, že z deklarované účinnosti 99,99 % je při jediném průchodu jednotkou dezinfekční účinnost pouze 80 % nebo dokonce nižší.

Pokud jde o vaše zdraví, je třeba se ujistit, že čistička s funkcí dezinfekce skutečně splňuje to, co deklaruje výrobce. Nejpřesvědčivější informací o účinnosti přístroje je její stanovení při jediném průchodu vzduchu dezinfekční jednotkou.

Proč je důležité testovat účinnost dezinfekce UV systému na konci životnosti UV lamp?

Standardní nízkotlaké UV lampy mají životnost přibližně 9 000 hodin a jejich intenzita UV záření v průběhu provozu velmi rychle klesá. Jestliže na začátku jejich životnosti byla intenzita UV záření 100 %, na konci jejich životnosti se intenzita UV záření sníží přibližně na 60 %. Standardně se dezinfekční účinnost zařízení testuje pro novou UV lampu, tj. pro 100% záření. Z obrázku je zřejmé, že na konci životnosti má dezinfekční zařízení přibližně o 40 % nižší účinnost než s novou UV lampou. Údaj o účinnosti dezinfekce pro novou lampu je tedy velmi nesprávný.

Společnost LIFETECH používá v čističkách vzduchu TriUV® speciální UV lampy s dlouhou životností. Jejich životnost je přibližně 16 000 hodin a pokles intenzity UV záření s dobou provozu je mnohem menší než u standardních UV lamp. UV lampy s dlouhou životností si na konci své životnosti nadále udržují přibližně 80% intenzitu UV záření ve srovnání s novou UV lampou. Dezinfekční účinnost lampy TriUV® byla testována na konci životnosti UV lamp. Tím je zajištěno, že dezinfekční účinnost je vždy vyšší než účinnost naměřená v laboratoři po celou dobu provozu zařízení TriUV®. Na dezinfekční účinnost lampy TriUV® se tak lze vždy spolehnout.

Je při produkci TriUV® brána v potaz udržitelnost?

Rozhodně ano. Při návrhu UV čističek vzduchu TriUV® byly stanoveny následující strategické podmínky:

  • TriUV® musí mít dezinfekční účinnost na konci životnosti UV lamp vyšší než 99 %.
  • Musí dojít k radikálnímu snížení provozních nákladů a emisí CO2 ve srovnání se současným stavem.
  • Zařízení musí být extrémně tiché a bezhlučné.
  • Konstrukce zařízení TriUV® musí být přizpůsobitelná požadavkům zákazníka.
  • Při výrobě zařízení TriUV® musí být použito co nejvíce recyklovatelných materiálů.

Jsme hrdí na to, že výsledný design TriUV® splňuje všechny tyto podmínky, které byly stanoveny na začátku jeho vývoje.

Aby bylo dosaženo maximální životnosti UV lamp a zároveň minimálního poklesu intenzity UV záření na konci jejich životnosti, byly pro jednotky TriUV® použity speciální UV lampy s dlouhou životností. Ve srovnání se standardními UV lampami s životností kolem 9 000 hodin mají naše UV lampy životnost přibližně 16 000 hodin. Intenzita UV záření našich UV lamp s dlouhou životností klesá na konci jejich životnosti pouze na 80 %, zatímco intenzita UV záření standardních UV lamp klesá na 60 %.

Další obrázek ukazuje, že pokud by UV lampy byly provozovány nepřetržitě, pak v případě standardních UV lamp bude nutné je vyměnit devětkrát za 9 let, zatímco v případě našich UV lamp s dlouhou životností bude nutných pouze pět výměn.

Díky nové patentované technologii TriUV® bylo možné snížit spotřebu energie až o 50 % ve srovnání se současnými certifikovanými UV dezinfekčními systémy se stejnou dezinfekční účinností. Obrázek níže ukazuje obrovské úspory systému TriUV® 600 v závislosti na počtu instalovaných jednotek.

Jak ukazuje příklad čističky TriUV®, existují již zařízení, která nejen šetří vaše peníze, ale také přispívají k udržitelnosti života na naší jedinečné planetě. Systém TriUV® je skutečně navržen s láskou k lidem a přírodě.

Má proudění vzduchu TriUV® vliv na riziko přenosu infekce?

Proudění vzduchu v místnosti způsobené čističkou s dezinfekční účinností musí být takové, aby veškerý vzduch v místnosti procházel tímto systémem pravidelně a v co nejkratší době. Existuje mnoho dezinfekčních zařízení, která jsou na první pohled jednoduchá a levná, ale mají zásadní nevýhodu v tom, že vzduch vycházející ze zařízení je z velké části vtahován zpět do jednotky, jak je uvedeno na obrázku níže.

Správně navržený systém proudění vzduchu zahrnuje možnost umístění na podlahu, stěnu nebo strop, je znázorněn na následujících obrázcích.

Proč je ze zdravotního hlediska ekonomicky výhodné instalovat UV čističku TriUV® v soukromých i veřejných budovách?

Z historie i současnosti je zřejmé, že pandemie podobné současné pandemii koronaviru budou pokračovat i v budoucnu a je pravděpodobné, že budou častější než dříve. Na tyto situace je nutné se předem připravit a minimalizovat tak jejich rozsah a následky. To však není jediný důvod, proč investovat do zařízení TriUV®. Není nutné vyjmenovávat všechna onemocnění, která se běžně vyskytují každý rok. Snad postačí zmínit období chřipky nebo onemocnění, která může pacient získat během hospitalizace – jedná se o infekce spojené se zdravotní péčí (NN) způsobené například zlatým stafylokokem rezistentním vůči meticilinu (MRSA).

Představte si, jaké finanční a jiné důsledky pro vás bude mít, pokud onemocníte vy nebo vaše dítě, vaši zaměstnanci, vaši pacienti. Kromě toho je důležité si uvědomit, že každé onemocnění může mít trvalé následky. Nechceme zde vyčíslovat ekonomické úspory spojené s instalacemi TriUV® , protože vždy záleží na konkrétních podmínkách. Můžeme pouze konstatovat, že od některých našich soukromých klientů, kteří provedli ekonomickou analytiku, víme, že investice do čističek TriUV® se vrátí během 1-2 let. A to počítáme i soukromé domácnosti. V případě nemocnic nebo IT společností apod. se návratnost investice realizuje během několika měsíců.

Co se děje, když vaše dítě onemocní ve školce, ve škole?

Typická doba trvání nemoci je dva týdny. Někdo musí s dítětem zůstat doma. Vzhledem k tomu, že škola je proces, je nutné dítěti pomoci držet krok, pokud to jeho zdravotní stav dovolí. Nemůžete tedy chodit do práce, vaši práci musí v lepším případě vykonávat někdo jiný, nebo budete muset dohánět stav po nemoci. S léčbou jsou spojeny i finanční náklady na léky, vitamíny atd. Ne vše je hrazeno z pojištění, pokud vůbec pojištění máte. Každá nemoc může mít trvalé následky. Chřipka může zhoršit chronické zdravotní problémy – například lidé s astmatem mohou mít častější astmatické záchvaty a lidem s chronickým srdečním onemocněním se může zhoršit srdeční činnost.

Prevence

Instalujte dezinfekční jednotky TriUV® ve školce nebo ve škole, ale také doma, aby se nemoc nešířila mezi členy domácnosti.

Jaké jsou následky onemocnění zaměstnanců?

Stačí jeden nemocný zaměstnanec, který může rychle nakazit více zaměstnanců, kteří jsou v jeho blízkosti nebo s ním přicházejí do styku. To má za následek neplnění plánovaných úkolů nebo vyšší nároky na zdravé zaměstnance, kteří musí pracovat nad rámec svých běžných činností. Samozřejmě může nastat situace, jak ji známe ze současné pandemie, kdy se nakazí všichni zaměstnanci a podnik se musí zavřít. To znamená obrovské finanční ztráty. K těmto výrobním ztrátám je třeba připočítat náklady podniku na mzdy a odvody na zdravotní a sociální pojištění, které musí být placeny, i když jsou zaměstnanci nemocní. Pokud je nemoc ještě spojena s nějakými přetrvávajícími zdravotními následky, může snížit výkonnost vašich zaměstnanců.

Prevence

UV čističky vzduchu TriUV® instalujte minimálně v místech s vyšší koncentrací zaměstnanců, kde hrozí zvýšené riziko přenosu infekce. Nejbezpečnější je však instalace ve všech pracovních prostorách.

Jak lze bojovat proti šíření nemocničních infekcí a nákaz?

Další informace o tom, proč by měly být v nemocnicích instalovány čističky s dezinfekční účinností TriUV®, najdete v článku Nemocniční infekce a jak jim předcházet.

Proč je důležité mít tiché zařízení? – hluk a zdraví

Hluk je jedním z faktorů, které ohrožují lidské zdraví. Hluk překračující hladinu akustického tlaku 40-50 dB (A) nejenže snižuje duševní soustředění, a tím i pracovní výkonnost, ale vyvolává nelibost v klidu, narušuje spánek, způsobuje zvýšení krevního tlaku a tachykardii. Může také vést k nevratné ztrátě sluchu. Hluk může být také výchozím podnětem pro vznik neurotických a psychosomatických poruch. Hluk nad 55 dB (A) je typickým stresorem prostředí, který vyvolává akutní a chronické zvýšení hladiny katecholaminů a kortizolu.

Mezinárodní rada pro hluk a Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučily, aby hladina hluku v nemocničních prostorách byla 35-40 dB(A) ve dne a 30-40 dB(A) večer. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) doporučuje pro nemocnice hladinu hluku pod 45 dB(A) ve dne a pod 35 dB(A) v noci.

Zařízení TriUV® jsou díky svým technickým inovacím mimořádně tiché. Při maximálním průtoku vzduchu je hlučnost pouze 39 dB(A) a při minimálním průtoku vzduchu dokonce uvažujeme o hlučnosti, protože dosahuje pouze je 18 dB(A), což odpovídá tichu v nahrávacím studiu.

Jak vybrat správnou velikost dezinfekční jednotky TriUV®?

Hned v úvodu chceme upozornit na některá neodborná doporučení, která mohou jiní výrobci uvádět u svých dezinfekčních jednotek pro místnosti o velikosti rovné nebo dokonce větší, než je průtok vzduchu jejich zařízení za hodinu. 

Pro ilustraci uvádíme příklad:

Maximální průtok vzduchu jednotkou je 200 m3/h. Doporučení, že se jedná o dostatečný model pro místnost o objemu 200 m3 nebo dokonce více, je chybné. Infikovaný vzduch tedy bude jednotkou procházet minimálně hodinu. To je velmi dlouhá doba na radikální snížení přenosu infekce. Pokud jsou v místnosti neustále přítomni pacienti, riziko infekce se nesníží.

Další doporučení platí pouze pro UV čističku TriUV®, kde je zajištěno správné proudění vzduchu v celé místnosti. Čím vyššího stupně snížení rizika přenosu infekce chceme dosáhnout, tím více musí veškerý vzduch v místnosti procházet zařízením TriUV®. Obecné doporučení pro minimální počet průchodů veškerého vzduchu v místnosti čističkou TriUV® je následující:

  • V domácnosti – průchod 4krát / hodinu.
  • Kanceláře, školky, školy, nemocnice, ordinace, zubaři, veterináři – 5krát / hodinu.
  • Operační sály – 6krát / hodinu.

Mějme například mateřskou školu o rozměrech 5 x 4 x 3 m = 60 m3. Pro tento prostor se proto doporučuje instalovat jednu jednotku TriUV® 300 s průtokem vzduchu 300 m3/h (= 5×60 m3/h).

Dále například školní třída o rozměrech 6 m x 5 m x 3,5 m = 105 m3. Požadovaný průtok dezinfekční jednotkou je tedy 5 × 105 m3 /h = 525 m3 /h. Doporučuje se tedy instalovat jednu čističku TriUV® 600 s průtokem 600 m3 /h. Druhou možností je instalace dvou čističek vzduchu TriUV® 300, každá s průtokem vzduchu 300 m3 /h.

Proč není v zařízení TriUV® nainstalován žádný filtr?

Používání vzduchových filtrů, zejména takzvaných HEPA filtrů, představuje několik problémů. Taková zařízení jsou hlučná, což má negativní vliv na koncentraci a pracovní výkon. Filtry v čističkách vzduchu se musí pravidelně vyměňovat, často v měsíčních intervalech. Na to se velmi často zapomíná, takže průtok čističkou vzduchu se radikálně snižuje, čímž se snižuje její účinnost a zároveň se zvyšuje její hlučnost. K tomu je třeba připočítat provozní náklady spojené s příkonem a výměnou filtrů – a tyto náklady jsou v současné době velmi vysoké a rychle rostou.

Proč instalovat drahé HEPA filtry, když účinnost dezinfekce TriUV® je vyšší než 99,99 % i bez nich? Z praktického hlediska je mnohem výhodnější používat k dezinfekci vzduchu jednotky TriUV®, které zajišťují stabilní dezinfekci po celou dobu životnosti UV lamp – tedy přibližně 1,5 roku, pokud jednotka pracuje bez přerušení. Pokud je TriUV® v provozu 8-10 hodin denně, pak k výměně lampy dojde přibližně za 5 let. A na tuto výměnu budete automaticky včas upozorněni.

Lze vyrobit boční panely TriUV® na základě konkrétních požadavků zákazníka?

Rozhodně ano. Konstrukce TriUV® byla záměrně navržena tak, aby umožňovala individuální řešení na základě vašich specifických požadavků. Jak je vidět na obrázcích na webových stránkách, boční panely jsou k centrální jednotce TriUV® připevněny pomocí 4 šroubů. Zašlete nám své individuální požadavky a společně připravíme konečný návrh.