Katalog Lifetech CZ 2022

Tři důvody proč při obrábění kovů dezinfikovat chladící emulze a řezné kapaliny

2 min

Situace v kovoobráběcím průmyslu

V tomto odvětví jsou přesnost a rychlost dvěma z nejdůležitějších výkonových parametrů. 

Zásadní roli v celém procesu obrábění hrají chladící emulze a řezné kapaliny. Ty odvádí teplo a třísky, jež vznikají během řezání, frézování, soustružení apod. Toto teplo totiž může zapříčinit změnu struktury obráběných materiálů i obráběcích strojů. Použitím těchto emulzí a kapalin se tak zvyšuje trvanlivost nástrojů a zlepšuje jakost obráběného povrchu. 

Jejich nechemická dezinfekce je pro výrobní firmy cestou, jak snížit výrobní náklady a ochránit zdraví zaměstnanců.

Problém biocidů v řezných kapalinách a chladících emulzích

Řezné kapaliny a chladicí emulze obsahují kromě vody a olejů další přísady, jako jsou například emulgátory, stabilizátory a antikorozní přísady. Pokud nejsou pravidelně dezinfikovány, dojde v jejich prostředí k rozmnožení bakterií a plísní. To má za následek mj. zápach, zhoršenou funkci a zanesení systémů.

Proto se do kapalin a emulzí přidávají chemické přípravky (biocidy), které růstu bakterií a plísní zabraňují. Problémem je, že aerosoly, které tyto biocidy uvolňují, představují zdravotní riziko. Při dlouhodobém působení způsobují personálu dýchací obtíže, záněty, podráždění pokožky a alergické reakce, mohou vyvolat i rakovinu plic. Zaměstnanci, kteří jsou těmto látkám vystaveni, jsou častěji nemocní a chybí ve výrobním procesu.

kovoobrábění

Řešení v podobě bezpečné dezinfekce bez biocidů

Řešením popsaného problému je výměna chemických biocidů za nechemickou dezinfekci, která je bezpečná, nezatěžuje životní prostředí a lze ji bezpečně používat trvale. Řeč je o využití UV záření.

UV technologie nevytváří nežádoucí vedlejší produkty, nevyžaduje skladování a její instalace je jednoduchá a rychlá. Dezinfekční jednotky na úpravu chladících emulzí a řezných kapalin pokrývající potřeby těch nejmenších i těch největších výrobních firem.

Hlavní výhody UV dezinfekce:

1. Prodloužení životnosti chladících emulzí a řezných kapalin, (z toho vyplývající)

2. snížení výrobních nákladů a

3. prevence onemocnění výrobního personálu.